Řekneme

Hledám pøesnì 'řekneme'. Nalezeno 16 veršù. Další varianty: říct (6) říci (66) řeknu (47) řeknou (35) řekni (174) řekněte (27) řeknete (19) řekneš (37) řekněme (1) řekneme (16) řekne (57) řekly (10) řeklo (5) řekli (238) řekla (128) řekl (1940) řečeno (28)
Genesis 37:20...snů! Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámyřekneme: Sežrala ho divoká zvěř! Uvidíme, co pak bude z...
Soudců 21:22...k nám jejich otcové nebo bratři přišli stěžovatřekneme jim: Mějte s nimi slitování, vždyť jsme v boji...
2. Samuel 12:18...jsme mu, ale nechtěl nás poslechnout. Co mu řekneme: ‚Dítě umřelo?' Mohl by provést něco hrozného!"...
Matouš 21:25...Začali se tedy mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne: ‚Tak proč jste mu nevěřili?'...
Matouš 21:26...z nebe, řekne: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když řekneme, že z lidí, musíme se bát zástupu, protože všichni...
Marek 11:31...mi." Začali se mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?'...
Marek 11:32...řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když ale řekneme, že z lidí..." Báli se totiž zástupů, protože...
Lukáš 20:5... nebo z lidí?" Začali se spolu dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?'...
Lukáš 20:6... řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když řekneme, že z lidí, všechen lid nás ukamenuje, protože jsou...
Římanům 3:5...nepravost dokazuje Boží spravedlnost, co na to řekneme? Není Bůh (lidsky řečeno) nespravedlivý, když nás...
Římanům 4:1...případě! Naopak, Zákon potvrzujeme. Co na to řekneme? Co získal náš tělesný praotec Abraham? Kdyby byl...
Římanům 6:1...skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Co na to řekneme? Budeme pokračovat v hříchu, aby se rozmnožila...
Římanům 7:7...Ducha namísto staré cesty litery. Co na to řekneme? Že Zákon je hřích? V žádném případě! Avšak nebýt...
Římanům 8:31... a které ospravedlnil, ty také oslavil. Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!? Neušetřil...
Římanům 9:14...si zamiloval, Ezaua jsem však zavrhl." Co na to řekneme? Není Bůh nespravedlivý? V žádném případě! ...
Římanům 9:30...Sodoma, dopadli bychom jako Gomora!" Co na to řekneme? Že pohané, kteří o spravedlnost neusilovali,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |