Řekly

Hledám pøesnì 'řekly'. Nalezeno 10 veršù. Další varianty: říct (6) říci (66) řeknu (47) řeknou (35) řekni (174) řekněte (27) řeknete (19) řekneš (37) řekněme (1) řekneme (16) řekne (57) řekly (10) řeklo (5) řekli (238) řekla (128) řekl (1940) řečeno (28)
Numeri 27:2...a před celou obec ke vchodu do Stanu setkávánířekly: "Náš otec zemřel na poušti, ale nepatřil k tlupě,...
Soudců 9:8...se stromy rozhodly krále nad sebou si stanovitŘekly olivě: Kraluj nám! Oliva řekla: To snad mám svůj olej...
Soudců 9:10...se Bůh i lidé ctí, a jít kymácet se nad stromyŘekly tedy stromy fíku: Pojď ty, kraluj nám! Fíkovník řekl:...
Soudců 9:12...v sladkosti, a jít kymácet se nad stromyŘekly tedy stromy révě: Pojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To...
Soudců 9:14...Bůh i lidé veselí, a jít kymácet se nad stromyŘekly tedy všechny stromy trní: Pojď ty, kraluj nám! Trní...
Růt 4:14...dal, že počala a porodila syna. Ženy tehdy řekly Noemi: "Požehnán buď Hospodin, který ode dneška...
1. Samuel 4:20... které pomáhaly, ve chvíli, kdy umíralařekly: "Neboj se, máš syna!" Ona však neodpovídala, jako by...
Matouš 25:8...družičky vstaly a připravily si lampy. Tehdy řekly ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého...
Lukáš 24:10... Marie Jakubova a ostatní, které byly s nimiŘekly to apoštolům, ale oni ta slova považovali za tlachání...
Zjevení 5:14... sláva i vláda na věky věků!" A čtyři bytosti řekly: "Amen!" A starci padli na kolena a klaněli se. Dále...

Slova obsahující řekly: neřekly (1) řekly (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |