Řekami

Hledám pøesnì 'řekami'. Nalezeno 8 veršù. Další varianty: řekou (6) řekami (8) řekách (3) řece (13)
Žalmy 137:1...- jeho láska trvá navěky! Mezi babylonskými řekami, tam jsme sedávali a plakali, když jsme vzpomínali...
Izaiáš 18:2...při řekách habešských, která posílá posly po řece, po vodě v rákosových člunech! Vzhůru, vy rychlí...
Izaiáš 18:7... panovačný národ podivné řeči ze země protkané řekami přinese Hospodinu zástupů dary na horu Sion, na...
Izaiáš 47:2...své závoje. Vyhrň si sukni, obnaž nohy, broď se řekami! se ukáže tvá nahota, tvá hanba je odkryta!...
Ezechiel 32:2...spíš mořskou obludu! Brouzdáš se svými řekami, nohama plácáš do vody a čeříš bahno v potocích. Tak...
Abakuk 3:9...složily bojovou přísahu. séla Rozdělil jsi zemi řekami, hory zahlédly a se svíjejí. se valí vodní...
Sofoniáš 3:10...mu sloužili. Ti, kdo uctívají za habešskými řekami, můj rozptýlený lid, ti mi přinesou oběti. V ten...
2. Korintským 11:26...na širém moři. Stále na cestách, ohrožován řekami, ohrožován lupiči, ohrožován svými rodáky, ohrožován...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |