Řek

Hledám pøesnì 'řek'. Nalezeno 7 veršù. Další varianty: řeky (68) řekům (4) řeků (3) řeku (13) řekové (4) řekem (1) řeka (24) řek (7) řeckým (1) řeckých (1) řecký (1) řeckému (1) řeckého (1) řecké (2)
Žalmy 18:16...rozehnal je, množstvím blesků rozdrtil! Koryta řek byla obnažena, základy světa odkryty před řevem tvým,...
Jeremiáš 51:13...o Babyloňanech zvěstoval. Město ležící u mocných řek a topící se v pokladech, tvůj konec nadešel, tvá nit se...
Ezechiel 32:13...i všechen jeho dobytek na březích velkých řek. je nerozčeří noha člověka, nezkalí je ani zvířecí...
Skutky 16:3...obřezal. (Všichni totiž věděli, že jeho otec byl Řek.) Když pak procházeli města, předávali jim závazná...
Galatským 3:28...Krista oblékli. Nejde o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena - všichni jste...
Koloským 3:11...k obrazu svého Stvořitele. Zde není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a...
Zjevení 8:10...hvězda hořící jako pochodeň a padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno hvězdy je Pelyněk. Třetina...

Slova obsahující řek: dořekl (13) nářek (29) nedořekl (9) nedořekli (1) nepřekazí (1) nepřekonatelné (1) nepřekonatelně (1) nepřekonatelnou (1) nepřekračuje (1) nepřekročil (1) nepřekročily (1) nepřekročím (1) nepřekročitelným (1) nepřekrucuj (3) neřekl (23) neřekla (2) neřekli (4) neřekly (1) neřekne (8) neřekneš (1) neřeknete (1) neřeknou (1) neřeknu (4) nezřekne (2) nezřeknu (1) pořekadlem (2) pořekadlo (4) překazí (1) překazil (1) překazím (1) překážek (1) překážka (2) překážku (3) překážky (4) překládá (6) překladu (5) překlenuje (1) překlenul (1) překlopí (1) překonal (3) překonala (1) překonám (2) překonat (1) překonával (1) překračuje (1) překrásná (11) překrásné (1) překrásně (1) překrásný (2) překrásným (3) překroč (1) překročení (1) překročením (1) překročí (3) překročil (11) překročili (10) překročíš (1) překročit (4) překročíte (1) překročte (2) překroutí (1) překroutit (1) překrucovali (1) překrucování (1) překrucovat (1) překrucuje (1) překrucují (2) překvapen (3) překvapení (1) překvapí (1) překvapil (3) překvapilo (1) překvapily (1) překvapím (1) překypující (1) řek (7) řeka (24) řekách (3) řekami (8) řekem (1) řekl (1940) řekla (128) řekli (238) řeklo (5) řekly (10) řekne (57) řekneme (16) řekněme (1) řekneš (37) řeknete (19) řekněte (27) řekni (174) řeknou (35) řeknu (47) řekou (6) řekové (4) řeku (13) řeků (3) řekům (4) řeky (68) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |