Řešení

Hledám varianty 'řešení' [ řešení ]. Nalezeny 4 verše.
Soudců 14:15...požádali Samsonovu ženu: "Vytáhni ze svého muže řešení hádanky. Jinak i s domem tvého otce upálíme....
2. Letopisů 30:4...lid se ještě neshromáždil do Jeruzaléma. Takové řešení se líbilo králi i celé obci. Proto rozhodli, že dají...
Job 32:13...odpověď. Jen neříkejte: ‚Našli jsme moudré řešení, Bůh, a ne člověk ho usvědčí!' Jobovy řeči mi...
Daniel 5:12...důvtip ve vykládání snů, odhalování tajemstvířešení záhad. Nech proto zavolat Daniela - on ti ten nápis...

Slova obsahující řešení: hřešení (1) rozhřešení (1) řešení (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |