Řítí

Hledám varianty 'řítí' [ řítil (1) řítí (9) ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Samuel 25:17...měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům se řítí do neštěstí. Jenže je to takový ničema, že s ním není...
Přísloví 28:17... tu dlouho zůstane. Člověk obtížený vraždou se řítí do jámy, od takového ruce pryč! Kdo žije poctivě, ten...
Jeremiáš 8:6...spáchal, neříká: ‚Co jsem to učinil?' Každý se řítí střemhlav dál jako kůň, když se žene do bitvy. I ten...
Jeremiáš 48:16...zástupů se jmenuje. Zkáza Moábu se přiblížilařítí se na něj záhuba. Litujte ho všichni okolo, všichni,...
Joel 2:4...- uniknout není kam! Napohled se podobají konímřítí se vpřed jak oři váleční. Rachotí jako jízda s vozy,...
Joel 2:7...se chvějí národy, ve tváři blednou zděšenímŘítí se vpřed jako vojáci, jako hrdinové útočí na hradby;...
Joel 2:9...narazí, neřídne jejich šik. Na město se vrhajířítí se na hradby, šplhají na domy, vnikají okny jako...
Nahum 2:5...kopí zavlní. Vozy se zběsile ženou v ulicíchřítí se přes náměstí, podobají se pochodním, jako blesky se...
Skutky 2:2...spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly...
2. Petr 1:4...unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí. Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře...

Slova obsahující řítí: řítí (9) řítící (1) vyřítí (1) zřítí (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |