Říšského

Hledám varianty 'říšského' [ říšských (4) říšského (2) říšské (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Ester 1:22...podle Memuchanovy rady a rozeslal listy do všech říšských provincií. Do každé jedné provincie vzkázal jejich...
Ester 2:23...na kůl a na králův pokyn to bylo zapsáno do říšské kroniky. Po nějaké době král Xerxes poctil Hamana,...
Ester 4:11...Ten zákon znají všichni královi dvořané i lidříšských provinciích. Jen ten, na koho by král ukázal...
Ester 6:1...spát. Rozkázal tedy, mu přinesou kroniku říšských záznamů. Když z králi předčítali, narazili na...
Ester 8:10... Po jízdních poslech na rychlých koníchříšského hřebčince rozeslal Mordechaj listy napsané jménem...
Ester 8:14...svým nepřátelům. Jízdní poslové na koníchříšského hřebčince na králův příkaz neprodleně vyrazili a...
Ester 9:16...se však ani nedotkli. Také ostatní Židéříšských provinciích se shromáždili, aby bránili své životy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |