Říčními

Hledám varianty 'říčními' [ říčními (1) říčním (3) říčního (1) říční (5) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 7:19...ji k egyptským vodám - k jejich průplavůmříčním ramenům i mokřinám, ke všem jejich vodním nádržím -...
Exodus 8:1...‚Napřáhni hůl, kterou máš v ruce, k průplavůmříčním ramenům i mokřinám a na celou egyptskou zem z nich...
Deuteronomium 21:4...jho. Tu jalovici stařešinové města odvedou do říčního údolí, na místo, kde se neoralo ani neselo, a tam...
2. Královská 3:16...Hospodin," řekl. "Prohlubně v tomto vyschlém říčním korytu budou plné vody! Ano, tak praví Hospodin:...
Job 22:24...musíš do prachu zahodit, ofirské zlato mezi říční balvany. Pak bude Všemohoucí zlatem tvým, hromadou...
Job 40:22...bažin skrývá se. Trnovníky ho přikrývají stínemříčními vrbami je obklopen. Když řeka vzedme se, on se...
Píseň 8:7... Lásku neuhasí spousty vod, neodplaví ji říční proud. Kdo by lásku chtěl za celé jmění pořídit,...
Jeremiáš 46:7...a padají! Kdo se to vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v povodni? To Egypt se vzdouvá jako Nil, jak...
Jeremiáš 46:8...v povodni? To Egypt se vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v povodni. Prý: ‚Vystoupím z břehů, zaplavím...
Nahum 2:7...na hradby, kolem nich je obléhací štítŘíční stavidla se protrhla! Palác se rozpadá! Je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |