Řád

Hledám varianty 'řád' [ řády (3) řádům (1) řádů (1) řádu (7) řád (6) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 15:25...zesládla. Tam dal Hospodin lidu ustanovenířád a tam jej vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat...
Numeri 15:16...žijícího u vás bude platit stejný zákon a stejný řád." Hospodin promluvil k...
Jozue 24:25...uzavřel s lidem smlouvu a vydal jim ustanovenířády. Tato slova Jozue zapsal do knihy Božího Zákona. Vzal...
1. Letopisů 22:13...dařit, když budeš pečlivě dodržovat ustanovenířády, které Hospodin Mojžíšovi svěřil pro Izrael. Buď silný...
2. Letopisů 23:6...jsou svatí. všechen lid dodržuje Hospodinův řád. Levité obklopí krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli...
Ezdráš 7:10...Hospodinův Zákon a aby učil jeho ustanovenířády v Izraeli. Toto je znění dopisu, jímž král Artaxerxes...
Nehemiáš 9:29...poslouchat tvé příkazy. Provinili se proti tvým řádům, z nichž ten, kdo je plní, bude žít. Zády se obraceli...
Ester 1:13...se totiž řešily se všemi znalci právřádů; nejblíže mu byli Karšena, Šetar, Admata, Taršiš,...
Job 10:22... do země černé jako tma, kde vládne stín a není řád, kde i sám rozbřesk je temnota." Sofar Naámský mu na...
Žalmy 110:4...a nebude litovat: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." Pán bude po tvé pravici; přijde...
Izaiáš 28:26...na kraji? Tak mu to přece Bůh ukázal, takový řád mu poznat dal. Kopr se okovaným cepem nemlátí, kmín se...
Koloským 2:5... v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista. Když jste přijali Krista...
Židům 5:6...A jak říká zase jinde: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." On za svého pozemského života...
Židům 5:10...ho Bůh jmenoval veleknězem podle Melchisedechova řádu. Měli bychom o něm ještě mnoho co říci, ale je to...
Židům 6:20...se na věky stal veleknězem podle Melchisedechova řádu. Tento Melchisedech, král Sálemu a kněz Nejvyššího...
Židům 7:11... aby povstal jiný kněz podle Melchisedechova řádu, a nebyl jmenován podle Áronova řádu? Se změnou...
Židům 7:17... Jak dosvědčuje Písmo: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." Tím se ruší to staré přikázání jako...

Slova obsahující řád: mimořádného (2) napořád (8) nastřádají (1) nepořádej (1) neuspořádá (1) pořád (21) pořádají (3) pořádal (4) pořádali (4) pořádám (1) pořádáme (1) pořádáš (2) pořádat (4) pořádej (2) pořádek (2) pořádku (22) pořádně (3) pořádný (1) řád (6) řádit (3) řádků (1) řádně (1) řádnou (1) řádný (1) řádu (7) řádů (1) řádům (1) řády (3) spořádaný (1) spřádá (2) spřádají (3) spřádaly (1) střádají (1) uspořádal (4) uspořádala (1) uspořádané (1) uspořádáni (1) uspořádání (5) uspořádáš (1) uspořádat (3) uspořádej (2) vypořádá (1) vypořádal (3) vypořádat (1) zlořád (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |