Řecku

Hledám varianty 'řecku' [ řecku (5) řecko (3) řecka (6) ]. Nalezeno 14 veršù.
Izaiáš 66:19...a Lydie, k těm slavným lučištníkům, do TubaluŘecka, ke vzdáleným ostrovům, kde o mně ještě nikdy...
Ezechiel 27:13...tvé zboží nabízí stříbro, železo, olovo a cínŘecko, Tubal i Mešek s tebou obchodují; za tvé zboží platí...
Daniel 8:21...Médie a Persie. Ten bradatý kozel je král Řecka a veliký roh mezi jeho očima je první řecký král. To,...
Daniel 10:20...s knížetem Persie, a potom přijde ještě kníže Řecka.) Nuže, musím ti oznámit, co je zapsáno v Knize...
Skutky 18:27...ještě přesněji. Apollo se potom chtěl vydat do Řecka, a tak ho bratři povzbudili a napsali učedníkům, aby...
Skutky 19:21...veden Duchem rozhodl, že se přes MakedoniiŘecko vydá do Jeruzaléma. " tam pobudu," řekl, "musím se...
Skutky 20:2...mnohokrát povzbudil místní učedníky a dorazil do Řecka, kde strávil tři měsíce. Potom se chystal odplout do...
Římanům 15:26... abych posloužil svatým. Církve v MakedoniiŘecku se totiž rozhodly uspořádat sbírku pro chudé, kteří...
1. Korintským 16:15... víte, že Štěpánova rodina je prvním ovocem Řecka a že se vydali službě svatým. Prosím vás tedy, abyste...
2. Korintským 1:1...církvi Boží v Korintu a všem svatým v celém Řecku: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána...
2. Korintským 9:2...ochotu, díky níž se mohu chlubit Makedoncům, že Řecko je připraveno od loňska. Vaše horlivost zatím...
2. Korintským 11:10...pravda Kristova, o tuto svou chloubu se v celém Řecku nedám připravit. Proč? Protože vás nemiluji? Bůh ,...
1. Tesalonickým 1:7...se stali vzorem pro všechny věřící v MakedoniiŘecku. Nejenže se od vás Pánovo slovo rozeznělo po celé...
1. Tesalonickým 1:8...vás Pánovo slovo rozeznělo po celé MakedoniiŘecku, ale všude se roznesla také vaše víra v Boha, takže...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |