Řím

Hledám varianty 'řím' [ římě (4) říma (4) řím (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Skutky 2:10... Egypta i krajů Libye vedle Kyrény a příchozíŘíma, jak Židé, tak proselyté, Kréťané i Arabové - slyšíme...
Skutky 18:2...totiž nařídil, že všichni Židé musí opustit Řím). Pavel se k nim přidal, protože jeho řemeslem, stejně...
Skutky 19:21..." tam pobudu," řekl, "musím se také podívat do Říma." Dva ze svých pomocníků, Timotea a Erasta, tehdy...
Skutky 23:11...o mně svědčil v Jeruzalémě, musíš svědčit i v Římě." Když se rozednilo, někteří Židé se spolčili a...
Skutky 28:14...u nich týden zůstali. A tak jsme dorazili do Říma. Když o nás uslyšeli tamější bratři, vyšli nám naproti...
Skutky 28:16...Pavel uviděl, vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. V Římě Pavel dostal povolení bydlet v soukromí s vojákem,...
Římanům 1:7...Kristem. Všem Bohem milovaným povolaným svatýmŘímě: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána...
Římanům 1:15...o , jsem odhodlán kázat evangelium i u vásŘímě. Nestydím se za evangelium - vždyť je to Boží moc ke...
2. Timoteus 1:17...nestyděl se za řetězy. Naopak, když přišel do Říma, usilovně hledal, dokud nenašel. Kéž Pán , aby...

Slova obsahující řím: bořím (1) boříme (1) bratřím (5) bratřími (2) břímě (6) dřímotě (1) dveřím (7) hořím (3) hřímá (1) hřímání (1) hřímáním (1) komořími (1) nádvořím (5) nedříme (2) nejpřímější (1) nepatřím (7) nepatříme (1) nepokořím (1) nespatřím (3) netřímá (1) neupřímně (1) neušetřím (7) neuvěřím (1) nevěřím (1) nevěříme (1) nezamhouřím (2) nezbořím (2) nezdřímne (1) obdařím (5) opatřím (1) opatříme (2) ostřím (28) patřím (9) patříme (8) peřím (3) podpořím (4) pohořím (1) pokořím (3) ponořím (1) pověřím (3) prověřím (1) přeměřím (1) příkořím (2) přímá (1) přímé (4) přímě (2) přímluvce (2) přímluvy (1) přímo (33) přímoří (2) přímořské (1) přímořského (1) přímořským (1) přímost (1) přímou (5) přímý (3) přímých (1) přímým (3) rozměřím (2) rozšířím (2) řím (1) říma (4) římané (2) římanům (1) římany (1) římě (4) římsa (1) římské (2) římského (3) římskému (1) římskou (1) římský (4) římsou (1) římsu (1) římsy (2) římští (1) samařím (3) spatřím (4) stářím (2) stvořím (3) svěřím (3) svěříme (1) třímá (4) třímají (1) třímající (1) třímajícího (1) třímal (1) třímala (1) třímáš (1) třímat (1) třímejte (1) tvořím (2) udeřím (5) umořím (1) upřímná (4) upřímné (9) upřímně (4) upřímného (4) upřímnému (1) upřímní (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |