Říkávali

Hledám varianty 'říkávali' [ říkávalo (1) říkávali (1) říkával (5) ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 10:35... Kdykoli se Truhla vydávala na cestu, Mojžíš říkával: "Povstaň, Hospodine, se tví nepřátelé...
Numeri 10:36...utečou před tebou!" Kdykoli pak měla spočinoutříkával: "Navrať se, Hospodine, k nesčíslným tisícům...
Deuteronomium 3:13... (Celému kraji Argob s celým Bášanem se říkávalo Země Refajců. Celého tohoto kraje po gešurské a...
Žalmy 30:7... ráno jej ale střídá jásání! Když se mi dařiloříkával jsem si: "Mně se nikdy nic nestane!" Ve své přízni,...
Izaiáš 14:13...jsi byl na zem - ty, jenž jsi srážel národyŘíkával sis přece v srdci: "Vyšplhám se k nebi, nad Boží...
Jeremiáš 25:5...neposlouchali, vůbec jste si jich nevšímaliŘíkávali: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a svého zlého...
Micheáš 7:10...můj nepřítel, hanba ho přikryje - toho, který mi říkával: "Kdepak je Hospodin, ten tvůj Bůh?" Na vlastní oči...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |