Čtyřnásob

Hledám varianty 'čtyřnásob' [ čtyřnásob ]. Nalezeno 8 veršù.
Amos 1:3... Toto praví Hospodin: Damašek hřešil trojnásobčtyřnásob - toho mám dost! Za to, že Gileáda mlátili...
Amos 1:6... Toto praví Hospodin: Gaza hřešila trojnásobčtyřnásob - toho mám dost! Za to, že vyháněli všechen...
Amos 1:9... Toto praví Hospodin: Týr hřešil trojnásobčtyřnásob - toho mám dost! Za to, že prodávali vyhnance...
Amos 1:11... Toto praví Hospodin: Edom hřešil trojnásobčtyřnásob - toho mám dost! Za to, že bratra stíhal mečem...
Amos 1:13... Toto praví Hospodin: Amonci hřešili trojnásobčtyřnásob - toho mám dost! Za to, že v Gileádu rozpárali...
Amos 2:1... Toto praví Hospodin: Moáb hřešil trojnásobčtyřnásob - toho mám dost! Za to, že kosti edomského...
Amos 2:4... Toto praví Hospodin: Juda hřešil trojnásobčtyřnásob - toho mám dost! Za to, že Hospodinův zákon...
Amos 2:6... Toto praví Hospodin: Izrael hřešil trojnásobčtyřnásob - toho mám dost! Nevinné prodávají za peníz a...

Slova obsahující čtyřnásob: čtyřnásob (8) čtyřnásobně (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |