Čtvrtkou

Hledám varianty 'čtvrtkou' [ čtvrtky (1) čtvrtku (3) čtvrtkou (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 29:40...obětuješ také desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje a jako úlitbu čtvrtku hinu...
Leviticus 23:13...vonící ohnivá oběť Hospodinu. K tomu přidáte čtvrtku hinu vína jako úlitbu. Nebudete ze sklizně jíst...
Numeri 15:4...moučnou oběť: desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu oleje. Při zápalné či pokojné oběti s každým...
Numeri 15:5...či pokojné oběti s každým beránkem obětuj čtvrtku hinu vína jako úlitbu. S beranem pak obětuj dvě...
Numeri 28:5...k němu přidej desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje. To je stálá zápalná oběť,...
Numeri 28:7... ohnivá oběť Hospodinu. K beránku patří úlitba čtvrtky hinu kvašeného nápoje, kterou pro Hospodina vyliješ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |