Čtrnáctého

Hledám varianty 'čtrnáctého' [ čtrnáctý (4) čtrnáctou (1) čtrnáctém (1) čtrnáctého (18) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 14:5... ale třináctého roku se vzbouřiliČtrnáctého roku tedy Kedor-laomer přitáhl s králi, kteří...
Exodus 12:6...jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé...
Exodus 12:18...pokoleních - to je věčné ustanovení. Od večera čtrnáctého dne prvního měsíce do večera jedenadvacátého...
Leviticus 23:5...vyhlašovat v jejich určený čas: Za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod...
Numeri 9:3...čas slaví Hod beránka. Slavte jej v určený časčtrnáctého dne tohoto měsíce za soumraku. Budete jej slavit...
Numeri 9:5...Izraele, slaví Hod beránka, a tak za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce slavili Hod beránka na poušti...
Numeri 9:11...slaví Hod beránka. jej slaví za soumraku čtrnáctého dne druhého měsíce. beránka s nekvašenými...
Numeri 28:16...obětován také jeden kozel jako oběť za hřích." "Čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod...
Jozue 5:10...Synové Izraele tedy tábořili v Gilgalu a navečer čtrnáctého dne onoho měsíce slavili na jerišských pláních...
2. Královská 18:13...z toho, co přikázal Hospodinův služebník MojžíšČtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král...
1. Letopisů 24:13...Eliašib, dvanáctý: Jakim, třináctý: Chupačtrnáctý: Ješebeab, patnáctý: Bilga, šestnáctý: Imer...
1. Letopisů 25:21...Šubael a jeho bratři a synové 12 čtrnáctý: Matitiáš a jeho bratři a synové 12 patnáctý:...
2. Letopisů 30:15...oltáříky a naházeli je do potoka KidronČtrnáctý den druhého měsíce porazili velikonočního beránka....
2. Letopisů 35:1...Hospodinu. Velikonočního beránka zabíjeli čtrnáctého dne prvního měsíce. Kněžím svěřil jejich úkoly a...
Ezdráš 6:19...jejich oddílů, jak je psáno v Knize MojžíšověČtrnáctého dne prvního měsíce slavili navrátilci Hod...
Ester 9:15...pověšeno. Židé v Súsách se shromáždili ještě čtrnáctého dne měsíce adaru. Pobili v Súsách tři sta mužů,...
Ester 9:17...stalo třináctého dne měsíce adaru. Následujícího čtrnáctého dne měli klid, a tak toho dne pořádali hody a...
Ester 9:18...v Súsách se ale shromáždili třináctého a ještě čtrnáctého dne téhož měsíce. Klid měli patnáctého, a tak...
Ester 9:19...městech, pořádají veselice, hody a oslavy čtrnáctého dne měsíce adaru a navzájem si posílají výslužku...
Ester 9:21...listy, aby jim uložil každoročně zachovávat čtrnáctý a patnáctý den měsíce adaru. V tyto dny si Židé...
Izaiáš 36:1...radost a veselí; zármutek a úpění je opustí.  Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král...
Ezechiel 40:1...roce, v pětadvacátém roce našeho vyhnanstvíčtrnáctém roce po pádu města, právě toho dne na mně...
Ezechiel 45:21...nechtěně nebo z nevědomosti. Tak očistíte chrámČtrnáctého dne prvního měsíce budete slavit Hod beránka. Po...
Skutky 27:27...ale narazit na nějaký ostrov."  čtrnáctou noc jsme byli unášeni napříč Adriatikem. Kolem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |