Člen

Hledám varianty 'člen' [ členům (1) členů (3) členové (3) člen (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 38:25...a 730 šekelů, měřeno šekelem svatyně. Stříbra od členů obce zahrnutých do sčítání bylo 100 talentů a 1 775...
Numeri 1:16...Neftalíma: Achira, syn Enanův. To jsou členové sněmu, vůdcové svých otcovských pokolení, náčelníci...
Numeri 16:2...proti Mojžíšovi. Byli to představení obcečlenové sněmu, samí věhlasní muži. Srotili se proti...
2. Královská 25:19...městě zajal komořího, který velel vojákům, a pět členů královské rady. Dále ve městě našli písaře, který...
Jeremiáš 52:25...zajal komořího, který velel vojákům, a sedm členů královské rady. Dále ve městě našli písaře, který...
Marek 15:43...dne před sobotou). Josef z Arimatie, ctihodný člen Rady, který sám také očekával Boží království, se...
Lukáš 23:50... stáli opodál a všechno to viděli. Jeden člen Rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef,...
Galatským 6:10... Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry. PODÍVEJTE SE, JAK VÁM VELKÝMI PÍSMENY...
Efeským 2:19...a přistěhovalci, ale spoluobčané svatýchčlenové Boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů...

Slova obsahující člen: člen (2) členěné (1) členové (3) členů (3) členům (1) přičleněny (1) vyčleněn (1) vyčleněna (1) vyčleněné (1) vyčlenili (2) vyčleníte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |