Čistotě

Hledám varianty 'čistotě' [ čistotu (7) čistotě (5) ]. Nalezeno 12 veršù.
2. Samuel 22:21...Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil. Hospodinových cest jsem se...
2. Samuel 22:25...odměnil za moji spravedlnost, za moji čistotu před jeho očima. Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně,...
Job 22:30...i toho, kdo není bez viny, vysvobozen bude pro čistotu rukou tvých." Job na to...
Žalmy 18:21...Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil. Hospodinových cest jsem se...
Žalmy 18:25... Hospodin odměnil za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou před jeho očima. Ty, Pane, s věrným...
Žalmy 73:13...kupí bohatství! ale chovám své srdcečistotě; ruce si myji v nevinnosti - zbytečně! Stíhán jsem...
Žalmy 119:9...neopouštěj ! Jak mladík svou stezku udržíčistotě? Tak, že tvým slovem řídí se! Celým svým srdcem...
2. Korintským 6:6... ve vyčerpáních, bděních a hladověních, v čistotě, porozumění, trpělivosti a laskavosti, v Duchu...
1. Timoteus 4:12...příkladem ve slovu i skutku, v lásce, vířečistotě. Než přijdu, věnuj se předčítání, kázání a...
1. Timoteus 5:2...ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě. Prokazuj úctu osamělým vdovám...
1. Timoteus 5:22...a neměj účast na cizích hříších; zachovávej si čistotu. Nepij samotnou vodu, ale s ohledem na svůj...
2. Timoteus 2:21...jsou na ozdobu a jiné na smetí. Kdo si zachová čistotu od věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou nádobou,...

Slova obsahující čistotě: čistotě (5) nečistotě (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |