Čistíte

Hledám varianty 'čistíte' [ čištěni (2) čistíte (1) čistil (1) čistí (12) čistě (2) ]. Nalezeno 18 veršù.
Leviticus 16:30...tento den za vás bude vykonáno smíření a budete očištěni; před Hospodinem budete čistí ode všech svých...
Numeri 31:24...vodou. Sedmého dne si vyperte roucha, a budete čistí. Teprve potom se vrátíte do tábora." Hospodin...
2. Samuel 22:27... k oddanému se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty sám...
2. Letopisů 30:19...- Hospodina, Boha svých otců - ačkoli nejsou čistí podle předpisů svatyně." Hospodin pak Ezechiáše...
Ezdráš 6:20...stejně tak levité. Když byli všichni do jednoho čistí, porazili beránka všem navrátilcům, svým bratřím...
Job 28:1... Stříbro své naleziště, zlato místo, kde čistí se. Železo lidé těží ze země a kámen taví v měď...
Žalmy 18:27... k oddanému se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty sám...
Jeremiáš 4:11...vichr na můj lid. Ne aby převíval zrní a ne aby čistil - na to je příliš silný. Přichází ode . To teď...
Ezechiel 36:25...do vlasti. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší vaší nečistoty a ode všech vašich hnusných...
Daniel 11:35...někteří z moudrých zakolísají, aby byli tříbeničištěni a běleni do konce, který přijde v určený čas....
Daniel 12:10...zapečetěným pro poslední čas. Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé budou i nadále zlí a...
Matouš 11:5...vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže...
Matouš 23:25...Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytcičistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné...
Lukáš 7:22...slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže...
Jan 13:10...umýt jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni." (Věděl totiž o svém zrádci, proto...
Jan 13:11...o svém zrádci, proto řekl: "Ne všichni jste čistí.") Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se...
Jan 15:2...ovoce, odřezává, a každou, která nese ovocečistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu,...
Jan 15:3...ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně...

Slova obsahující čistíte: čistíte (1) očistíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |