Činelů

Hledám varianty 'činelů' [ činely (13) činelů (4) ]. Nalezeno 16 veršù.
2. Samuel 6:5...na lyry a citery, na tamburíny, chřestítkačinely. Když pak přišli k Náchonovu mlatu, Uza vztáhl ruku...
1. Letopisů 13:8...zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburínyčinely a trubky. Když pak přišli ke Kidonovu mlatu, Uza...
1. Letopisů 15:16...za doprovodu hudebních nástrojů, citer, lyrčinelů. Levité tedy ustanovili Hemana, syna Joelova, a z...
1. Letopisů 15:19...Zpěváci Heman, Asaf a Etan měli hrát na bronzové činely, Zachariáš, Jaaziel, Šemiramot, Jechiel, Uni, Eliab,...
1. Letopisů 15:28... za zvuku beraního rohu a trubek, za zvuku činelů, lyr a citer. Když Truhla Hospodinovy smlouvy...
1. Letopisů 16:5...Jehiel, kteří hráli na lyry a citery, a Asaf na činely, zatímco kněží Benajáš a Jachaziel před Truhlou Boží...
1. Letopisů 16:42..." Heman a Jedutun měli na starosti trubkyčinely a další nástroje Boží hudby. Jedutunovi synové stáli...
1. Letopisů 25:1...synů ke službě prorokování za zvuku citer, lyrčinelů. Zde je výčet mužů, kteří konali tuto službu: Z...
1. Letopisů 25:6...domě pod vedením svého otce věnovali hudbě na činely, lyry a citery; to byla jejich služba při Božím domě...
2. Letopisů 5:12...stáli oblečeni kmentem východně od oltářečinely, lyrami a citerami. Sto dvacet kněží k tomu troubilo...
2. Letopisů 5:13...a oslavovali Hospodina. Jakmile zazněly trubkyčinely a další nástroje, zpěváci začali hlasitě chválit...
2. Letopisů 29:25... Král postavil v Hospodinově chrámu levityčinely, lyrami a citerami podle pokynů Davida, králova...
Ezdráš 3:10...s trubkami stejně jako levité, synové Asafovi, s činely, aby chválili Hospodina podle pokynů izraelského...
Nehemiáš 12:27...zasvěcení hradeb zpěvy díků a hraním na činely, lyry a citery. Zpěváci byli shromážděni ze širokého...
Žalmy 150:5... chvalte ho na struny a píšťaly! Chvalte ho činely hlasitými, chvalte ho činely zvučnými! Všechno, co...
1. Korintským 13:1... bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |