Činění

Hledám varianty 'činění' [ činění (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 22:25...tento Jordán. Vy nemáte s Hospodinem co do činění!' A tak by vaši synové mohli naše syny odvrátit od...
Jozue 22:27...říkat našim synům: ‚Vy nemáte s Hospodinem co do činění.' Řekli jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům něco...
Přísloví 20:19...tajemství, kudy chodí; s tlučhubou neměj co do činění. Kdo zlořečí otci nebo matce, toho svíce zhasne v...
Matouš 27:19...soudu, jeho žena mu poslala vzkaz: "Neměj nic do činění s tím spravedlivým! Dnes jsem kvůli němu měla hrozné...

Slova obsahující činění: činění (4) díkůčinění (3) přičiněním (1) zadostiučinění (2) zadostiučiněním (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |