Čestná

Hledám varianty 'čestná' [ čestným (1) čestných (2) čestný (2) čestní (1) čestné (3) čestná (3) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 43:34...hleděli jeden na druhého. Nechal jim podávat čestné porce ze svého stolu a Benjamínova porce byla...
1. Samuel 2:8...knížaty jim dává usednout, dává jim místo na čestných sedadlech. Hospodinu patří sloupy země, založil na...
1. Královská 1:52...služebníka nenechá popravit!'" "Ukáže-li se jako čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne mu z hlavy ani...
2. Královská 25:28...ho z vězení. Jednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší než měli ostatní králové, kteří byli u...
Žalmy 12:2... Pomoz, Hospodine! Věrných ubývá, všichni čestní lidé mizí ze světa! Každý jen druhému pořád lže,...
Přísloví 14:5...ve žlabu, silný býk zajistí hojnou úroduČestný svědek nepromluví lživě, křivopřísežník ale šíří...
Jeremiáš 40:5..." Velitel gardistů mu pak dal jídlo na cestu a s čestným darem jej propustil. Jeremiáš pak odešel ke...
Jeremiáš 52:32...ho z vězení. Jednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší, než měli ostatní králové, kteří byli...
Matouš 23:6...řemínky a prodlužují si třásně na šatech. Milují čestná místa na večeřích, přední sedadla ve shromážděních,...
Marek 12:39...na předních sedadlech ve shromážděních a na čestných místech při večeřích a kteří vyjídají vdovské domy...
Lukáš 11:43...nezanedbávat. Běda vám farizeům, neboť milujete čestná sedadla na shromážděních a zdravení na náměstích....
Lukáš 20:46...na tržištích, přední sedadla ve shromážděníchčestná místa na večeřích a kteří vyjídají vdovské domy pod...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |