Čerstvým

Hledám varianty 'čerstvým' [ čerstvým (1) čerstvých (1) čerstvý (2) čerstvou (1) čerství (2) čerstvého (1) čerstvé (4) čerstvá (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 8:11...se k němu holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý olivový lístek! Tak Noe poznal, že voda ustoupila...
Genesis 30:37...zbytek Lábanova dobytka. Jákob si tenkrát vzal čerstvé topolové, mandloňové a platanové pruty, oloupal z...
Leviticus 2:14...z prvotin, přines k této oběti drcené zrníčerstvých klasů pražených na ohni. Přidej k olej a polož...
Leviticus 23:14... Nebudete ze sklizně jíst chléb ani pražené nebo čerstvé zrní, dokud nepřinesete tento dar svému Bohu. To je...
Numeri 6:3...šťávy z hroznů a nebude hrozny ani jíst,  čerstvé nebo sušené. Po celou dobu svého zasvěcení neokusí...
Numeri 11:8...pekli chlebové placky. Chuť měla šťavnatou jako čerstvý olej. Když na tábor v noci padala rosa, mana padala...
Soudců 15:15...hořící koudel a pouta mu spadla z rukou. Našel čerstvou oslí čelist, popadl ji a pobil s tisíc mužů....
1. Královská 18:5...všem potokům v zemi - snad se někde ještě najde čerstvá tráva, abychom zachovali naživu koně i mezky a...
Job 29:20... rosa bude nocovat v koruně. sláva stále čerstvá zůstane, můj luk stále pevný v ruce .'...
Žalmy 92:11...Můj roh však pozvedneš jako roh buvolíčerstvým olejem pokropíš. Uvidím pád těch, kdo ...
Žalmy 92:15...Boha vzkvétají. Ovoce ponesou ještě ve stáříčerství zůstanou a plní sil. Zvěstovat budou Hospodinovu...
Přísloví 7:14... bez uzardění mu povídá: "Pořádám hostinučerstvého masa, dnes jsem obětovala, co jsem slíbila. To...
Ezechiel 47:12...a nepřestanou nést ovoce. Každý měsíc přinesou čerstvé plody, protože k nim proudí voda ze svatyně. Jejich...
1. Petr 2:2... pokrytectví, závist i všechno pomlouvání a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |