Černá

Hledám varianty 'černá' [ černým (1) černý (3) černí (1) černého (1) černé (5) černala (1) černá (4) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 10:15...nebude. Pokryly každý kousek země, se jimi černala. Sežraly všechno, co zbylo po krupobití, byliny i...
Leviticus 13:31...hlubší než okolní kůže a nebude na žádné černé ochlupení, odloučí kněz postiženého prašivinou na...
Leviticus 13:37... že se prašivina zastavila a že na vyrostlo černé ochlupení, prašivina se zhojila - je čistý a kněz jej...
2. Samuel 22:10...něj vyšlehly. Nebe rozťal, sestupuje, pod nohama černý mrak! Cheruba zapřáhl, rozletěl se, vznesl se na...
Job 3:5... kéž vůbec nezačal s úsvitem! Kéž by ho pohltila černá tma, mračno kéž by ho bylo přikrylo, zatmění kéž by...
Job 10:22...návratu odejdu do země příšeří a stínu, do země černé jako tma, kde vládne stín a není řád, kde i sám...
Job 20:26... Kdejaká hrůza ho dostihla, na jeho poklady čeká černá tma. Pohltí ho oheň, jenž nebyl rozdmýchán, cokoli...
Job 28:3... pronikají každou krajní mez, po rudě pátrajíčerné tmě. Šachty razí, kam poutník nezavítá, kam ani...
Žalmy 18:10...něj vyšlehly. Nebe rozťal, sestupuje, pod nohama černý mrak! Cheruba zapřáhl, rozletěl se, vznesl se na...
Píseň 5:11...Jeho hlava je zlato nejčistší, vlnité kadeře jak černí havrani. Jeho oči jsou jako holoubci mezi vodními...
Izaiáš 29:18...slova knihy uslyší, oči slepých prohlédnoučerné tmy. Ponížení se v Hospodinu znovu zaradují, ve...
Matouš 5:36...Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým nebo černým. je tedy vaše slovoAno' ano a ‚Ne' ne. Co je...
Skutky 13:1...byli proroci a učitelé: Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrénský, Menachem, vychovaný společně s...
2. Petr 2:17...bez vody, mraky hnané vichřicí, které čeká jen černá tma. Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným...
Juda 1:13...hanebnosti, bludné hvězdy, jež navěky čeká jen černá tma. V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval...
Zjevení 6:5...třetí bytost říci: "Pojď!" A hle, spatřil jsem černého koně a ten, který na něm seděl, měl v ruce váhy....

Slova obsahující černá: černá (4) zčerná (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |