Čelisti

Hledám varianty 'čelisti' [ čelistí (5) čelisti (4) čelistem (1) čelist (3) ]. Nalezeno 12 veršù.
Deuteronomium 18:3... ze skotu nebo z bravu - dají knězi plece, obě čelisti a žaludek. Budeš mu také dávat prvotiny ze svého...
Soudců 15:9...Judsku a chystali se zaútočit na Lechi (to jest Čelist). "Proč jste na nás vytáhli?" ptali se judští muži....
Soudců 15:15...a pouta mu spadla z rukou. Našel čerstvou oslí čelist, popadl ji a pobil s tisíc mužů. Samson tehdy...
Soudců 15:16...ji a pobil s tisíc mužů. Samson tehdy řekl: "Čelistí osla oslům jsem čelil, čelistí osla tisíc jich...
Soudců 15:17... čelistí osla tisíc jich skolil!" Když domluvilčelist odhodil a nazval to místo Ramat-lechi, Čelistní vrch...
Job 29:17...cizince. Zlosynům jsem uměl zuby zvyrážetčelistí jsem jim vyrval úlovek. Říkal jsem si: ‚Umřu v...
Job 40:26...Provlečeš mu smyčku nozdrami, probodneš mu hákem čelisti? Bude zkoušet uprosit, bude se ti snažit...
Žalmy 3:8...Povstaň, Hospodine! Zachraň , Bože můj! Rozbij čelisti všech mých nepřátel, zvyrážej zuby ničemů!...
Žalmy 22:16... Patro mám suché jako střep, jazyk mi přilnulčelistem, do prachu smrti srazils ! Smečka psů se na ...
Izaiáš 30:28...přesít národy sítem marnosti, sevřít jim čelisti uzdou bloudění. Tehdy vám bude do zpěvu, jako když...
Ezechiel 29:4...Nil, pro sebe jsem ho učinil.' ti však do čelistí vrazím háky a ty tvé nilské ryby nechám přichytit...
Ezechiel 38:4...Mešeku a Tubalu! Přivedu si . Vrazím ti do čelistí háky a přivleču s celým tvým vojskem - koně i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |