Čeleď

Hledám varianty 'čeleď' [ čeledí (2) čeledi (3) čeleď (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 8:19... co se hýbe po zemi, vyšlo z archy podle svých čeledí. Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech...
Genesis 12:5...synovce Lota a všechen majetek, jehož nabyli, i čeleď, kterou získali v Cháranu. Vydali se na cestu do...
Numeri 26:42...rodech: Šucham a z něj rod šuchamský. To jsou čeledi Danovy po svých rodech. Všechny šuchamské rody...
Numeri 26:50...jecerský, Šilem a z něj rod šilemský. To jsou čeledi Neftalímovy po svých rodech. Čítaly 45 400 mužů....
Kazatel 2:7...si otrokyně a otroky, měl jsem dostatek domácí čeledi. Vlastnil jsem stáda dobytka i ovcí, měl jsem jich...
Amos 3:2...z Egypta: Jedině vás jsem vyvolil ze všech čeledí na zemi, a proto s vámi zúčtuji za všechen váš...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |