Časté

Hledám varianty 'časté' [ často (16) časté (3) ]. Nalezeno 19 veršù.
1. Samuel 3:1...Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění nebylo časté. Elí měl v době tak slabý zrak, že neviděl....
2. Královská 4:9...svému manželovi: "Podívej se, ten muž, co tudy často chodí, je určitě Boží světec. Pojďme mu na střeše...
Job 21:17...v moci nemají. Myšlenky ničemů míjejí!) Jak často alesvíce darebáků zhasíná'? Přichází na pohroma?...
Žalmy 78:38...je a jejich viny stále odpouštěl. Svůj hněv často odvracel od nich, všechnu svou zuřivost nechtěl...
Přísloví 29:1...na přijde záhuba, spravedlivých přibývá. Z často káraného se stane zatvrzelý, když náhle zhroutí se,...
Kazatel 7:22...vlastním srdci přece dobře víš, že i tys druhé často proklínal. V tom všem jsem se snažil najít moudrost....
Matouš 9:14...Křtitele. "Jak to, že my a farizeové se postíme často, ale tvoji učedníci se nepostí?" ptali se. Ježíš jim...
Matouš 17:15...nad mým synem. padoucnici a hrozně tím trpíČasto padá do ohně anebo do vody. Přivedl jsem ho ke tvým...
Marek 5:4...ho nemohl ani svázat řetězem. Předtím býval často spoután okovy a řetězy, ale on ty řetězy vždy...
Marek 9:22...dlouho se mu to děje?" "Od dětství," odpověděl. "Často s ním házel i do ohně a do vody, aby ho zabil....
Lukáš 5:33...ale hříšné." Tehdy mu řekli: "Janovi učedníci se často postí a modlí, stejně jako učedníci farizeů, ale...
Lukáš 8:29... aby z toho člověka vyšel. (Předtím ho ten démon často popadal, takže ho museli spoutávat řetězy a držet ho...
Jan 18:2...zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš s učedníky často scházel. Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků a chrámovou...
Skutky 24:26...nějaký úplatek. Proto si ho také nechával často zavolat, aby si pohovořili. Po dvou letech Felixe v...
Skutky 26:11...pro jejich smrt. Po všech synagogách jsem je často nechával bičovat a nutil je k rouhání. Ve svém...
2. Korintským 11:27... tolik bezesných nocí! Vím, co je hlad, žízeňčasté půsty, vím, co je chlad a nahota. Kromě toho všeho na...
Filipským 3:18... Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova křížečasto jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji....
1. Timoteus 5:23...vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína. Hříchy některých lidí jsou...
2. Timoteus 1:16... Kéž Pán prokáže milosrdenství Onesiforovu domuČasto přicházel povzbudit a nestyděl se za řetězy....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |