Čaroděj

Hledám varianty 'čaroděj' [ čarodějové (2) čaroděje (5) čaroděj (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 7:11...se v hada. Farao si ale zavolal mudrcečaroděje a tito egyptští věštci dokázali svými čáry totéž....
Deuteronomium 18:10...Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadaččaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo...
Jeremiáš 27:9...a věštce, své vykladače snů, jasnovidcečaroděje, kteří vám říkají, se babylonskému králi...
Daniel 2:2...Král si proto nechal zavolat věštce, kouzelníkyčaroděje a mágy, aby mu pověděli, co se mu zdálo. Když...
Malachiáš 3:5...k vám tedy, abych soudil, a rychle usvědčím čaroděje, cizoložníky, křivopřísežníky, utlačovatele...
Skutky 13:6...ten ostrov do Páfu, kde narazili na jednoho čaroděje, židovského falešného proroka jménem Bar-Jesus,...
Skutky 13:8...toužil slyšet Boží slovo. Onen Elymas (neboli čaroděj, jak se jeho jméno překládá) jim však odporoval a...
Zjevení 21:8... Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilnícičarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře,...
Zjevení 22:15...života a mohli vejít branami do města. Psičarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku...

Slova obsahující čaroděj: čaroděj (2) čaroděje (5) čarodějky (1) čarodějnici (1) čarodějnictví (1) čarodějové (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |