Číhají

Hledám varianty 'číhají' [ číhat (3) číháš (1) číhali (3) číhal (4) číhají (10) číhá (8) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 4:7...Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat."...
Jozue 8:4...rozkazem: "Dávejte pozor! Budete vzadu za městem číhat v záloze. Nebuďte od města moc daleko. Všichni buďte...
Jozue 8:14...Izraeli. Král ovšem nevěděl, že na něj za městem číhá záloha. Jozue s celým Izraelem předstírali porážku a...
Jozue 8:19...své ruce proti Aji. Jakmile ji napřáhl, ti, kdo číhali v záloze, rychle vstali a vyrazili ze svého místa....
Soudců 16:2...je tu!" Obcházeli tedy kolem a celý den na něj číhali v městské bráně. Celou noc ale byli v klidu, protože...
1. Samuel 22:8... vlastní syn poštve mého služebníka, aby na  číhal, tak jako dnes!" Nato se ozval Doeg Edomský,...
1. Samuel 22:13...Radil ses o něm s Bohem, aby proti mně povstalčíhal na , jak se dnes ukazuje!" Achimelech na to králi...
1. Samuel 24:12...ani zradu. Nijak jsem ti neublížil, ale ty na  číháš, abys připravil o život! s tebou rozsoudí...
Job 18:10... zaklapne se nad ním jeho past. Při zemi na něj číhá smyčka, na stezce na něj čeká léčka. Odevšad ho děsí...
Job 31:9...se v srdci dal něčí ženou svést, jestli jsem číhal u dveří přítele - pak žena pro jiného mele, ...
Job 38:40...krčí ve svých peleších, když v úkrytu v houští číhají? Kdo připravuje pokrm krkavci, když jeho mláďata k...
Žalmy 10:8...výhrůžky, na jazyku mají zlo a trápení, za humny číhají ve skrýších, aby nevinné zákeřně vraždili. Bezbranné...
Žalmy 10:9...lidi očima sledují, jako lvi v houští v záloze číhají, číhají na chudáky, aby je lapili, mají chudáka,...
Žalmy 17:12...lev, jenž po kořisti lační, jak dravý lev, jenž číhá ve skrýši. Povstaň, Hospodine! Postav se mu tváří!...
Žalmy 37:32...jeho kroky se nezvrtnou. Ničema na spravedlivého číhá, hledá způsob, jak ho zahubit, Hospodin ho však...
Žalmy 56:7...překrucují, přemýšlejí stále, jak mi uškoditČíhají tajně, sledují kroky, po mém životě se sápají....
Žalmy 59:4...vrahounů! Pohleď, Hospodine - v záloze na  číhají, všichni ti siláci se na sbírají, i když jsem...
Žalmy 119:95... vždyť vyhledávám tvá pravidla. Ničemové na  číhají, aby zabili, zatímco přemýšlím o tvých...
Přísloví 1:18...na sebe smrtelnou léčku strojí, na vlastní duši číhají. Tak skončí každý, kdo hledá mrzký zisk - o vlastní...
Přísloví 7:12...na ulici, hned zas na náměstí, za každým rohem číhá na oběť. se ho zmocnila a ho líbá, bez uzardění...
Přísloví 23:28...se stane svůdkyně. Jak lupič ve skrytu na kořist číhá, řady nevěrníků spěchá rozmnožit! Čí to "au" a čí to...
Jeremiáš 5:6...lev, vlk z pustiny je rozsápe, leopard bude číhat u jejich měst a roztrhá každého, kdo vyjde ven. ...
Jeremiáš 5:26...darů zbavily! V mém lidu se najdou zločincičíhají schovaní jako ptáčníci, nastražili past, aby lidi...
Pláč 3:10...zdí mi cesty zahradil a zamotal pěšinyČíhal na jako medvěd, jako lev ve skrýši. Na cestě...
Pláč 4:19...než orli na nebi. Po horách nás honiličíhali na nás na poušti. Hospodinův pomazaný, náš vlastní...
Ozeáš 13:7...dočista. Proto jim budu lvem, jako leopard budu číhat na cestě; napadnu je jak zuřivá medvědice, vyrvu jim...
Micheáš 7:2...vyhynuli, jediný člověk není poctivý. Všichni číhají, jak by vraždili, každý svého bratra lapá do sítí....
Skutky 23:21...věc důkladněji prozkoumat. Ty jim ale nevěřČíhá na něj nejméně čtyřicet mužů, kteří se zapřisáhli, že...

Slova obsahující číhají: číhají (10) číhající (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |