Číšníky

Hledám varianty 'číšníky' [ číšníky (2) číšníkovi (1) číšníkem (2) číšníka (2) číšník (5) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 40:1... aby se mu všechno dařilo. Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu...
Genesis 40:2...se rozhněval na oba své dvořany - na vrchního číšníka i na vrchního pekaře - a dal je do vězení v domě...
Genesis 40:5...péče. Když byli ve vězení dlouho, oba dvačíšník i pekař egyptského krále, kteří byli uvězněni v...
Genesis 40:9...výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi je." Vrchní číšník tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem...
Genesis 40:13...pohár, jako jsi to dělával, když jsi býval jeho číšníkem. se ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž...
Genesis 40:20...před očima svých služebníků předvolal vrchního číšníka i vrchního pekaře. Vrchnímu číšníkovi vrátil jeho...
Genesis 40:21...vrchního číšníka i vrchního pekaře. Vrchnímu číšníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár...
Genesis 40:23...pověsit na kůl, jak jim to Josef vyložil. Vrchní číšník ale na Josefa nepamatoval. Úplně na něj zapomněl. ...
Genesis 41:9...vyložit. Tehdy k faraonovi promluvil vrchní číšník: "Musím dnes připomenout své prohřešky: Farao se...
1. Královská 10:5... práci jeho služebníků a jejich roucha, jeho číšníky i to, jaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu,...
2. Letopisů 9:4... práci jeho služebníků a jejich roucha, jeho číšníky a jejich roucha i to, jaké oběti král přináší v...
Nehemiáš 1:11...u toho člověka." Byl jsem totiž královským číšníkem. V měsíci nísanu dvacátého roku Artaxerxova jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |