Číše

Hledám varianty 'číše' [ číší (6) číši (9) číše (8) ]. Nalezeny 22 verše.
Exodus 25:29... Vyrobíš k němu také mísy, pohárky, konvicečíše na úlitby; uděláš je z čistého zlata. A na ten stůl...
Exodus 37:16...rovněž nádoby patřící na stůl, mísy, pohárkyčíše a konvice na úlitby, a to z čistého zlata. Vyrobil...
Numeri 4:7...předložení a na něj rozloží mísy, pohárkyčíše a konvice pro úlitby; na stole bude zůstávat...
Soudců 5:25...Požádal o vodu, dala mu mléko, ve vzácné číši přinesla smetanu. Levou rukou sáhla po kolíku, pravicí...
Soudců 6:38... stiskl rouno a vyždímal z něj rosu - plnou číši vody. Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na , když...
Ester 1:7...Královské víno teklo královsky štědře do zlatých číší, jedna číše za druhou a každá jiná. Dle nařízení se...
Píseň 7:3...jako šperky mistrnou rukou tepané. Pupek tvůjčíše okrouhlá, kořeněné víno v nikdy nechybí! Podbřišek...
Izaiáš 65:11...Štěstěně stůl prostírali, vás, kdo jste Osudu číše plnili - nuže, vás tedy odsoudím k meči, všichni se...
Jeremiáš 52:19...misky, pánvice, mísy, kotle, svícny, pohárkyčíše na úlitby - vše, co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva...
Abakuk 2:15... kdo dává pít svému bližnímu, kdo jej opíjíčíše svého hněvu, aby se díval na jeho nahotu! Ne slávou,...
Zachariáš 12:2...v lidském nitru, praví: Hle - učiním Jeruzalém číší, po níž se zapotácejí všechny národy v okolí....
Zjevení 15:7...čtyř bytostí dala těm sedmi andělům sedm zlatých číší plných hněvu Boha živého na věky věků. Chrám se...
Zjevení 16:1...těm sedmi andělům: "Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem." První odešel, vylil svou číši na...
Zjevení 16:2...Božího hněvu na zem." První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, i na...
Zjevení 16:3...zlé a zhoubné vředy. Druhý pak vylil svou číši do moře. To se obrátilo jakoby v krev mrtvého a...
Zjevení 16:4...živá duše v moři zemřela. Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev. A...
Zjevení 16:8...pravdivé a spravedlivé." Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli...
Zjevení 16:10...pokání, aby mu vzdali slávu. Pátý pak vylil svou číši na trůn šelmy a její království bylo zatemněno....
Zjevení 16:12...pokání ze svých skutků. Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby...
Zjevení 16:17...jmenuje Armagedon. Sedmý pak vylil svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas:...
Zjevení 17:1...jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti odsouzení veliké...
Zjevení 21:9...jeden z těch sedmi andělů, kteří měli těch sedm číší plných sedmi posledních ran, a promluvil ke mně: "Pojď...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |