Čerpali

Hledám varianty 'čerpali' [ čerpej (2) čerpat (3) čerpáš (1) čerpali (1) čerpala (2) čerpal (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 24:20...do žlabu, znovu odběhla ke studni pro vodučerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky...
Genesis 24:45...se džbánem na rameni, sestoupila k prameničerpala vodu. Když jsem pak řekl: ‚Dej mi prosím napít,'...
Exodus 2:16...kněz měl sedm dcer a ty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když ale naplnily žlaby vodou, aby napojily...
1. Samuel 7:6...k Hospodinu." Shromáždili se tedy do MicpyČerpali vodu, vylévali ji před Hospodinem, postili se toho...
Nahum 3:14...nepřátelům otevřeny, oheň pohltil tvé závoryČerpej si vodu pro čas obležení, své pevnosti si opevni!...
Malachiáš 2:7...kněze mají střežit poznání a z jeho úst se  čerpat poučení, neboť je poslem Hospodina zástupů. Vy jste...
Jan 4:11...dal by ti živou vodu." "Pane, nemáš ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a studna je hluboká. Odkud vezmeš...
Jan 4:15...řekla žena, " nežízním a nemusím sem chodit čerpat." "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem," řekl ...
Římanům 11:17...a ty, planá oliva, jsi byl naroubován mezi Čerpáš z vydatného kořene téže olivy, a tak se nad ty větve...
2. Timoteus 2:1...mi pomohl v Efesu, víš nejlépe sám. Synu můjčerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode...

Slova obsahující čerpali: čerpali (1) načerpali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |