Časně

Hledám varianty 'časně' [ časně ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 19:27...zpět a proměnila se v solný sloup. Druhého dne časně zrána Abraham odešel k místu, kde předtím stál před...
Genesis 20:8...ty i všichni, kdo k tobě patří." Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim...
Genesis 21:14...národ, neboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch s vodou, naložil to Hagar na...
Genesis 26:31...jim tedy hostinu a jedli a piliČasně ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je...
Genesis 28:18...než Boží dům a toto musí být nebeská brána!" Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod...
Genesis 32:1... A tak hodovali a zůstali na hoře celou noc.  Časně ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcery a...
Exodus 8:16... neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a farao půjde k vodě, postav se před...
Exodus 9:13... neposlechl je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před faraona a řekni mu: ‚Takto...
Exodus 24:4...Mojžíš pak všechna Hospodinova slova zapsalČasně ráno vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct...
Exodus 32:6...bude Hospodinova slavnost!" Nazítří pak vstali časně zrána, obětovali zápalné oběti a pořádali obětní hody...
Numeri 14:40...synům Izraele, lid se dal do velikého nářkuČasně ráno pak vstali a vydali se vzhůru k horskému hřebenu...
Jozue 3:1...její obyvatelé se před námi třesou!" Jozue časně ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze Šitimu. Došli ...
Jozue 6:12...do tábora a tam přenocovali. Jozue pak vstal časně ráno a kněží vynesli Hospodinovu truhlu. Sedm kněží...
Jozue 7:16...smlouvu a spáchal v Izraeli hanebnost.'" Časně ráno pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenech....
Soudců 21:4... být z Izraele odečten celý kmen?" Druhého dne časně zrána tam lid postavil oltář a přinášel zápalné a...
1. Samuel 1:19...odešla, pojedla a smutek z její tváře zmizelČasně ráno vstali, a když se poklonili Hospodinu, vydali se...
Žalmy 127:2... marně bdí jeho ochránci. Marné je, abyste časně vstávali a zůstávali vzhůru do noci. Proč byste jedli...

Slova obsahující časně: časně (17) dočasně (1) předčasně (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |