Úzko

Hledám varianty 'úzko' [ úzko ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Samuel 28:15...rušíš? Proč jsi nechal vyvolat?" "Je mi tak úzko!" odpověděl Saul. "Filištíni proti mně bojují a Bůh se...
2. Samuel 24:14...mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději padneme do rukou...
1. Letopisů 21:13...mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. " raději padneme do rukou...
Žalmy 31:10...nohám mým! Smiluj se, Hospodine, je mi tak úzko, zármutkem oči hasnou mi, rovněž duše, útroby!...
Žalmy 69:18...svým služebníkem svou tvář neskrývej, je mi tak úzko - pospěš, vyslyš ! Přibliž se ke mně, vyprosti ,...
Matouš 26:38...a vtom na něj začala padat úzkost a tíha. "Je mi úzko k smrti," řekl jim. "Zůstaňte tu a bděte se mnou!"...
Marek 14:34...něj začala padat hrůza a tíha. Řekl jim: "Je mi úzko k smrti. Zůstaňte tu a bděte." Kousek poodešel,...
Lukáš 12:50... hořel! Mám ale podstoupit křest a jak je mi úzko, dokud se nevykoná! Myslíte si, že jsem přišel, abych...

Slova obsahující úzko: úzko (8) úzkost (16) úzkostech (5) úzkosti (19) úzkostí (27)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |