Úzká

Hledám varianty 'úzká' [ úzkými (1) úzkých (5) úzká (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 42:21... ale nechtěli jsme slyšet. To proto jsme teďúzkých!" Ruben se ozval: "Copak jsem vám neříkal:...
Soudců 11:7...otce? Proč teď jdete za mnou?! Protože jsteúzkých?" Gileádští stařešinové mu na to řekli: "Ano, ale...
1. Samuel 13:6...od Bet-avenu. Když Izraelci viděli, že jsouúzkých a že vojsko je v tísni, poschovávali se v jeskyních,...
1. Samuel 30:6... vdova po Nábalovi Karmelském. David byl tehdyúzkých, protože muži začali mluvit o tom, že ho ukamenují....
Job 20:22...jeho blahobyt. Uprostřed nadbytku přijde do úzkých, bída se na něj vrhne ze všech sil. Zatímco on si...
Izaiáš 28:20...bude krátká, nepůjde se narovnat, přikrývka bude úzká, nepůjde se zachumlat. Hospodin povstane jako na hoře...
Matouš 7:14...do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná bránaúzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází. Dávejte...
Lukáš 13:24...jen málokdo?" Tehdy jim řekl: "Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |