Útroby

Hledám varianty 'útroby' [ útroby (6) útrobách (4) útrob (3) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 25:23...tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhý a starší...
Numeri 5:22... tato hořká voda prokletí vnikne do tvých útrob, aby tvé lůno oteklo a tvůj klín zvadl!' A žena...
Job 20:14... nemá naspěch, i když je převaluje na patře, v útrobách mu ale ten pokrm zhořkne, promění se mu v hadí jed...
Job 32:19...vnitřnosti. Jak víno bez průduchu jsou  útroby, jak nové měchy plné k prasknutí. Musím promluvit,...
Žalmy 31:10... zármutkem oči hasnou mi, rovněž duše,  útroby! Můj život stravuje trápení, léta samé sténání,...
Žalmy 39:4...bolest však jen jitřil jsem. Srdce páliloútrobách, oheň mi hořel v myšlenkách, takže můj jazyk začal...
Žalmy 73:21...procitneš! Když moje srdce hořkost naplnila, v útrobách když bolest bodala, nechápavý jsem byl, nic...
Žalmy 109:22...! Nuzný ubožák, to jsem , srdce bolíútrobách. Jako stín navečer ztrácím se, jako kobylka jsem...
Píseň 5:4...si je mám? Můj milý protáhl ruku otvorem,  útroby se pro něj zachvěly. Milému svému jsem vstala...
Pláč 1:20... Hospodine, na úzkosti, jak se mi chvějí útroby! Srdce mi buší v prsou nad mojí hroznou vzpourou....
Pláč 2:11...hlavy k zemi. Pro slzy sotva vidím,  útroby se chvějí. Srdce mi puká nad ranami, jež padly na...
Ezechiel 7:19... Nebudou se jím moci nasytit, nenaplní si jím útroby - způsobilo jim jenom hřích. Ze vší nádhery,...
Jonáš 2:3...úzkosti k Hospodinu, mi odpoví. Křičel jsemútrob záhrobí, abys vyslyšel volání. Uvrhl jsi do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |