Útrapami

Hledám varianty 'útrapami' [ útrapy (6) útrapou (2) útrapami (1) útrapám (1) útrapách (3) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 3:16...a ty mu rozdrtíš patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech....
Genesis 3:17...Po všechny dny svého života z budeš jístútrapách; bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst...
Exodus 18:8...Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, i o všech útrapách, které je potkaly na cestě, a jak je Hospodin...
Numeri 20:14..."Toto praví tvůj bratr Izrael: Jistě víš o všech útrapách, které nás potkaly. Naši otcové sestoupili do...
Nehemiáš 9:32...a milosrdenství, nepovažuj za nicotné všechny ty útrapy, které nás potkaly - naše krále i hodnostáře, naše...
Job 9:18...by ani nadechnout, nasytil by samou útrapou. Přemoci ho? Hle - je nejsilnější! Jít s ním na...
Žalmy 107:12...Nejvyššího pohrdli. Proto jim zkrušil srdce útrapami, klesali a nebylo pomoci. Volali k Hospodinu tehdy...
Pláč 3:5...kosti na padrť. Ohradil a obklopil hořkou útrapou. Usadil do temnoty jak dávno mrtvého...
2. Timoteus 1:8..., jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium. Vždyť on nás spasil a povolal svatým...
2. Timoteus 2:3... kteří budou schopni učit zase další. Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista. Nikdo v bojové...
2. Timoteus 2:9...z mrtvých - to je evangelium. Pro snáším útrapy, dokonce i okovy jako zločinec; ale Boží slovo není...
2. Timoteus 4:5...k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu....
Židům 11:25... zřekl postavení faraonova vnuka. Dal přednost útrapám Božího lidu před pomíjivým hříšným požitkem....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |