Útok

Hledám varianty 'útok' [ útokům (2) útoku (7) útokem (8) útok (3) ]. Nalezeno 20 veršù.
Soudců 7:11... uslyšíš, co si v táboře říkají, osmělíš seútoku." Sešel tedy se svým zbrojnošem Purou k ozbrojeným...
Soudců 8:11...a Jogbehy a překvapil jejich tábor nečekaným útokem. Oba midiánští králové Zebach a Calmuna se dali na...
Soudců 9:52...střechu věže. Abimelech šel k věži a vzal ji útokem. Když se ale přiblížil ke vchodu do věže, aby ji...
Soudců 20:34...znamenitých mužů z celého Izraele podniklo přímý útok na Gibeu. Strhl se prudký boj. Benjamínci vůbec...
1. Samuel 7:10...zápalnou oběť, Filištíni se chystaliútoku na Izrael. Hospodin ale toho dne nad Filištíny...
2. Samuel 17:2...se vypravím pronásledovat Davida. Překvapím ho útokem, dokud je znavený a skleslý. Všichni jeho muži se...
1. Královská 20:14...hejtmanů," odpověděl prorok. "Kdo zahájí útok?" zeptal se ještě. "Ty," odpověděl prorok. Nechal tedy...
Job 10:17...ještě rozmůže, tvá vojska zas a znovu vezmou útokem. Proč jsi vůbec z lůna vyváděl? Kéž bych byl...
Job 15:24...svírá, tíseň děsí ho, je jako král, jenž čeká na útok. To proto, že proti Bohu vztáhl ruku, proti...
Žalmy 27:2...života, z koho bych měl mít strach? Když na  útokem táhnou bídáci, aby tělo zhltali, moji nepřátelé a...
Žalmy 42:10...jen jsi na zapomněl? Proč kvůli nepřátelským útokům mám chodit ve smutku? V kostech drtí výsměch...
Žalmy 43:2...- Proč jsi zapudil? Proč kvůli nepřátelským útokům mám stále chodit ve smutku? Sešli své světlo a...
Žalmy 62:4...nikdy, on je můj pevný hrad! Jak dlouho budeteútoku pokračovat? To chcete všichni srazit člověka, který...
Žalmy 94:21...právu plodí trápení? Takoví spravedlivého berou útokem, na smrt odsuzují nevinné! Hospodin je však mou...
Jeremiáš 37:8...domů do Egypta. Babyloňané se pak obrátíútoku na toto město; dobudou je a vypálí. Tak praví...
Jeremiáš 48:15...do boje'? Moáb bude zahuben, jeho města vzata útokem. Výkvět jeho mladých padne při porážce, praví Král -...
Jeremiáš 49:14...byl vyslán posel k národům: Šikujte se! Vzhůruútoku! Válčete proti Edomu! "Hle, činím nepatrným mezi...
Ezechiel 30:16...bude svíjet v bolestech, Théby budou vzaty útokem a Memfis sevřou nepřátelé za bílého dne. Mládenci z...
Joel 4:9...mezi národy: Vyhlaste boj! Probuďte hrdiny! Do útoku, všichni vojáci! Ukujte ze svých pluhů meče a ze...
Abdiáš 1:1... že byl vyslán posel k národům: "Vzhůru! Do útoku! Válčete proti Edomu!" Hle, činím nepatrným mezi...

Slova obsahující útok: protiútok (1) útok (3) útokem (8) útoku (7) útokům (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |