Útočníky

Hledám varianty 'útočníky' [ útočníky (2) útočníků (1) útočníku (1) útočníka (1) útočník (4) útočnících (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 10:9...pokolení. Půjdete-li ve své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl, budete na trubky troubit s...
Job 15:21...toho, co mu v uších zní, když klid, napadá ho útočník. Nevěří, že by unikl temnotě, neustále nad ním visí...
Žalmy 17:7... Zachránce, prokaž svou pravicí těm, kdo před útočníky k tobě prchají! Jak zřítelnici oka opatruj, ve...
Žalmy 44:6...S tebou jsme nepřátele drtili, tvým jménem po útočnících šlapali. Ve vlastní luk jsem nevěřil, nebyl to...
Žalmy 59:2...zabít. Zbav mých nepřátel, Bože můj, před útočníky ochraňuj. Zbav těch zlosynů, zachraň od...
Izaiáš 21:1...u moře: Jako se na jihu prohání vichřiceútočník přijde z pouště, ze země strašlivé. Bylo mi zjeveno...
Jeremiáš 18:22...domů se nářek ozývá, na náhle přivedeš útočníka - vždyť mi vykopali jámu, aby lapili, nohy...
Jeremiáš 46:18...jako se Karmel tyčí při moři, tak jistě přichází útočník. Sbal si ranec jako vyhnanec, ty, která bydlíš v...
Jeremiáš 51:55...ničí Babylon! Umlčuje všechen jeho hřmot! Vlny útočníků hučí jak množství vod, burácejí jako hrom! Ano,...
Daniel 11:16...ti nejlepší vojáci nebudou moci obstát. Tento útočník si bude dělat, co se mu zlíbí, a nikdo před ním...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |