Útlakem

Hledám varianty 'útlakem' [ útlaku (2) útlakem (2) útlak (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
Job 35:9...pocítí jen smrtelník! Lidé úpějí pod hrozným útlakem, pod vládou mocných křičí o pomoc. Nikdo však neptá...
Žalmy 12:6...naše síla, máme své rty - kdo je náš pán?!" Pro útlak chudáků, pro nářek ubožáků již povstanu, praví...
Žalmy 44:25...Proč ukrýváš svoji tvář, nedbáš na naši bídu, na útlak náš? Do prachu naše duše klesají, naše těla leží na...
Izaiáš 58:9...a řekne: Jsem zde! Když ze svého středu útlak odvrhneš, ukazování prstem a řeči zlé, hladovému když...
Izaiáš 59:13... odvrácení se od Boha, řeči o násilí a o útlaku, mumlání lží, jež naše srdce zplodila. Právo je...
Jeremiáš 6:6...To je to město, které čeká trest - je naplněné útlakem! Jako ze studny tryská voda, tak z toho města...
Jeremiáš 6:7...tryská voda, tak z toho města tryská zlobaÚtlak a zhouba se v něm rozléhá, jeho bolesti a rány mám...
Ezechiel 45:9..."Dost , izraelští vládci! Zřekněte se útlaku a násilí, řiďte se právem a spravedlností a...
Daniel 12:7..."Po času a časech a polovině času, se dovrší útlak svatého lidu, tehdy toto vše skončí." jsem však...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |