Úsvit

Hledám varianty 'úsvit' [ úsvitu (6) úsvitem (2) úsvit (4) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 44:3...zrní." Učinil tedy, jak mu Josef řekl. Ráno za úsvitu byli muži i se svými osly propuštěni. Sotva vyšli...
2. Samuel 23:4...vládne, kdo v Boží bázni panuje, je jako úsvit za východu slunce, jak jasné jitro bezmračné; je jako...
Job 3:4...kéž by se po něm nesháněl, kéž vůbec nezačalúsvitem! Kéž by ho pohltila černá tma, mračno kéž by ho...
Job 3:9... nadarmo kéž by na světlo čekala, paprsky úsvitu vidět neměla! Své lůno přede mnou měla uzavřít, ...
Job 41:10...je. Když si odfrkne, jako když třeskne bleskúsvit se rozzáří pod jeho pohledem. Z jeho tlamy září...
Izaiáš 26:9...duše v noci touží po tobě, můj duch hledáúsvitem. Když se tvé soudy dějí na zemi, obyvatelé světa se...
Izaiáš 59:9...spravedlnost! Čekáme na světlo, a hle - tma; na úsvit, ale kráčíme v temnotách. Jak slepí se plížíme podél...
Daniel 6:20...radovánky a celou noc nespal. Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví jámě. Jakmile se k ...
Joel 2:2...a chmurný den, den zahalený soumrakem! Jako se úsvit rozlévá po horách, blíží se veliká a mocná armáda,...
Lukáš 21:38...zvané Olivetská. Všechen lid ho chodil za úsvitu poslouchat do chrámu. Blížil se Svátek nekvašených...
Jan 8:2...Ježíš odešel na Olivetskou horu. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel...
Skutky 5:21...všechna slova tohoto Života." Poslechli ho a za úsvitu přišli do chrámu a učili. Velekněz a jeho stoupenci...

Slova obsahující úsvit: úsvit (4) úsvitem (2) úsvitu (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |