Úsudky

Hledám varianty 'úsudky' [ úsudky (3) úsudkům (1) úsudku (1) úsudek (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Královská 6:12...Budeš-li dodržovat zákony, vykonávat  úsudky a věrně plnit příkazy, potvrdím ti slovo, které...
Job 32:9...vždy moudřejší, starší nemusejí mít nejlepší úsudky. A proto říkám: Naslouchejte mi, teď zas vyslovím...
Přísloví 2:7... poznání a rozumnost pramení z jeho úst. Zdravý úsudek on pro upřímné chová, štítem je pro ty, kdo žijí...
Přísloví 5:1...dopřej pozornost, synu, nakloň své ucho k mým úsudkům; tak, abys prozíravost opatroval, tvé rty aby byly...
Přísloví 27:9...oblažují srdce, přítel je vítanější než vlastní úsudek. Svého ani otcova přítele neopouštěj. Do domu svého...
Ozeáš 6:5...proroky, ubíjel jsem vás svými výroky, aby  úsudky jak světlo zářily. Chci totiž lásku, nikoli oběti,...
1. Korintským 4:3...velmi málo; nezáleží mi dokonce ani na vlastním úsudku. svědomí je čisté, ale tím ještě nejsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |