Ústí

Hledám varianty 'ústí' [ ústí (15) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 29:2...ta studna sloužila k napájení stád. V jejím ústí však ležel veliký kámen. Pastýři ten kámen z ústí...
Genesis 29:3...však ležel veliký kámen. Pastýři ten kámenústí studny odvalovali, teprve když se tam shromáždila...
Genesis 29:8...se shromáždí všechna stáda a odvalí se kámenústí studny." A zatímco s nimi mluvil, přišla Ráchel se...
Jozue 10:18...ukryté v jeskyni u Makedy, nařídil: "Přivalteústí jeskyně velké balvany a postavte tam stráže. Vy...
Jozue 10:22...neodvážil ani ozvat. Potom Jozue řekl: "Odkryjte ústí jeskyně a přiveďte z těch pět králů ke mně!" A tak...
Jozue 10:27...a hodí je do jeskyně, kde se předtím skrývali. K ústí jeskyně pak navršili veliké balvany, které tam jsou ...
Jozue 15:5...hranice. Východní hranici tvoří Mrtvé moře po ústí Jordánu. Severní hranice začíná od zálivu, kde se...
1. Královská 7:31... Ze stojanu vyčnívalo na loket vysoké prstencové ústí. Toto ústí bylo kruhové, o průměru jeden a půl lokte....
2. Letopisů 32:30...bohatstvím. Právě Ezechiáš dal zasypat horní ústí pramene Gíchon a svedl ho dolů k západní straně Města...
Izaiáš 19:7...všechna třtina i rákosí, zeleň podél Nilu i při ústí, uschne vše zaseté v nilském okolí, bude to odváto a...
Daniel 6:18...Když pak přinesli kamennou desku a přikryli s  ústí jámy, král ji zapečetil svým prstenem i prsteny...
Jakub 3:11... tak to nemá být! Chrlí snad pramen ze stejného ústí sladkou i hořkou vodu? Může snad, bratři moji,...

Slova obsahující ústí: ústí (15) ústícím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |