Úspěšná

Hledám varianty 'úspěšná' [ úspěšný (3) úspěšná (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
Soudců 18:5... Zeptej se, prosím, Boha, zda bude naše cesta úspěšná." "Jděte v pokoji," řekl jim ten kněz. "Nad vaší...
Růt 4:11...a Léa, které společně zbudovaly dům Izraele! Buď úspěšný v Efratě, získej si jméno v Betlémě! Kéž ti...
Žalmy 128:2...svých rukou se jistě uživíš, blažený budešúspěšný. Tvá manželka jak réva plodící v srdci tvého domu,...
Přísloví 28:25...podněcuje sváry, kdo doufá v Hospodina, bude úspěšný. Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije...
Izaiáš 48:15...ho povolal; přivedu ho sem a jeho cesta bude úspěšná. Přistupte ke mně a tohle poslyšte: Od počátku jsem...
Jeremiáš 12:1...chci ale s tebou promluvit: Proč je úspěšná cesta ničemů? Proč všichni zrádci žijí v poklidu?...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |