Úsilí

Hledám varianty 'úsilí' [ úsilí (9) ]. Nalezeno 9 veršù.
Deuteronomium 28:33...ale budeš bezmocný. Plody tvé země a všechno tvé úsilí zhltne národ, který jsi neznal, a po všechny dny...
Job 39:16...je k mláďatům, jako by její nebyla; že zmaří své úsilí, o to se nestará. Bůh ji totiž moudrostí neobdaroval,...
Žalmy 105:44...Potom jim daroval země pohanů, dědičně získali úsilí národů, aby se řídili jeho pravidly a dodržovali jeho...
Přísloví 5:10...druhým, svá léta ukrutníku odevzdáš. Z tvého úsilí budou žít jiní, tvá dřina skončí v domě cizího....
Přísloví 21:4... raději než oběti. Povýšené oči, naduté srdceúsilí ničemů - to vše je hřích. Plány pracovitých vedou k...
Přísloví 31:31... si chválu zaslouží. Dejte odměnu za její úsilí, její činy ji v branách velebí! Slova Kazatele,...
Kazatel 4:8...odpírám všechno pohodlí? I to je marnost a bídné úsilí." Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha ...
2. Korintským 7:11...a znepokojení, jakou touhu a horlivost, jaké úsilí potrestat viníka! V každém ohledu jste dokázali, že...
1. Tesalonickým 3:5... zda vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše úsilí nepřišlo nazmar. Teď se ale Timoteus vrátil s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |