Úrodnou

Hledám varianty 'úrodnou' [ úrodnými (1) úrodným (2) úrodnou (4) úrodném (1) úrodné (4) úrodná (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 4:14...Kain Hospodinu. "Pohleď, dnes vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na...
Genesis 27:28...Hospodin žehná! Hospodin ti nebeskou rosuúrodnou zem, obilí i víno v hojnosti. lidé slouží ti, ...
Genesis 27:39...mu odpověděl: "Hle, tvůj příbytek - daleko od úrodné země, od nebeské rosy shůry. Budeš se živit svým...
Numeri 13:20...sídlí? Otevřená, nebo opevněná? Jaká je to zeměÚrodná, nebo chudá? Jsou v stromy, nebo ne? Osmělte se a...
2. Samuel 1:21...a rosy buďte zbaveny! se nenajde pole úrodné tam, kde štít hrdinů byl pohaněn, štít Saulův, již...
Nehemiáš 9:25...naložili podle libosti. Dobyli hrazená městaúrodnou zemi, obsadili domy plné cenností, vykopané...
Nehemiáš 9:35...jsi jim prokazoval, když ještě měli tu širouúrodnou zemi, kterou jsi jim dal, nesloužili ti a od svých...
Žalmy 107:34...řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopárúrodnou zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam....
Izaiáš 5:1...píseň o jeho vinici: Můj milý míval vinicina úrodném úbočí. Okopal ji a zbavil kamení, ušlechtilou révu...
Izaiáš 28:1...zvadne i přes svou nádheru, městu ležícímu nad úrodným údolím, chloubě těch, kteří jsou vínem zmoženi! Hle...
Izaiáš 28:4...zvadne i přes svou nádheru, město ležící nad úrodným údolím dopadne jako první fíky před sklizní -...
Izaiáš 32:12...Tlučte se v prsa nad výtečnými poli, nad úrodnými vinicemi, nad zemí mého lidu truchlete - zaroste...
Jeremiáš 49:4... Chlubíš se svými pláněmi? Že je tvá pláň tak úrodná, dcero nevěrná? Spoléháš na své poklady, prý: ‚Kdo...
Ezechiel 17:5... Potom vzal semeno z země a zasel do úrodné půdy, jak vrbový proutek je zasadil pěkně u vody....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |