Úrazu

Hledám varianty 'úrazu' [ úrazu (9) ]. Nalezeno 9 veršù.
Přísloví 9:7... říká si o urážku, kdo kárá darebáka, přijdeúrazu. Nekárej drzouna - jen by nenáviděl; pokárej...
Izaiáš 8:14...svatyní, oběma domům Izraele však bude kamenem úrazu a skálou pádu; obyvatelům Jeruzaléma bude pastí a...
Římanům 9:32...víry, ale na základě skutků. Narazili na kámen úrazu, jak je psáno: "Hle, pokládám na Sionu kámen úrazu a...
Římanům 9:33... jak je psáno: "Hle, pokládám na Sionu kámen úrazu a skálu pohoršení; kdokoli však v něj věří, se jistě...
Římanům 11:9...stůl se jim stane léčkou a pastí, kamenem úrazu a odplatou. se jim v očích zatmí, tak aby neviděli...
1. Korintským 8:9...se ta vaše svoboda nestala pro slabší kamenem úrazu. Co kdyby někdo viděl - tebe, který jsi "došel...
1. Korintským 10:32...všechno to dělejte k Boží slávě. Nebuďte kamenem úrazu Židům ani Řekům ani církvi Boží. Vždyť i vždycky...
1. Petr 2:8... jenž se stal kamenem úhelným," a také "Kámen úrazu a skála pohoršení." To platí pro ty, kdo se nad...
1. Jan 2:10...bratra, zůstává ve světle a nikomu není kamenem úrazu. Kdo ale bratra nenávidí, zůstává ve tmě. Chodí tmou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |