Úplnou

Hledám varianty 'úplnou' [ úplný (1) úplnou (1) úplní (1) úplná (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Ezechiel 36:10...orat a osívat. Rozmnožím vaše obyvatele - celýúplný dům Izraele - aby znovu obydleli města a vystavěli,...
Ezechiel 36:35...pustá. Řeknou: ‚Z zpustošené země je teď úplná zahrada Eden! A ta rozbořená města, jež ležela...
2. Korintským 10:6...Kristu, a jakmile bude vaše poslušnost úplná, budeme připraveni potrestat každou neposlušnost. To...
Titus 1:13...jsou věční lháři, zlé bestie, líné pupky!" Měl úplnou pravdu. Proto je přísně napomínej, jsou zdraví ve...
Jakub 1:4...však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalíúplní a nic vám nescházelo. Schází-li někomu z vás moudrost...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |