Úpěnlivě

Hledám varianty 'úpěnlivě' [ úpěnlivě ]. Nalezeno 5 veršù.
Deuteronomium 3:23... váš Bůh, bojuje za vás!" Tenkrát jsem Hospodina úpěnlivě prosil: "Hospodine, Pane můj, začal jsi svému...
1. Samuel 1:17...na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své služebnici tak laskav!"...
1. Samuel 1:27...se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu...
2. Královská 4:1...Jedna z manželek prorockých učedníků před Elíšou úpěnlivě naříkala: "Tvůj služebník, můj muž, umřel. Sám víš...
Job 19:16... Když zavolám sluhu, vůbec se neozve, jakkoli úpěnlivě prosím jej. Můj dech je odporný i manželce,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |