Úpějí

Hledám varianty 'úpějí' [ úpíš (1) úpím (1) úpěli (4) úpěl (2) úpějí (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 2:23... Synové Izraele kvůli svému zotročení sténaliúpěli a jejich křik o pomoc stoupal z jejich zotročení k...
Exodus 5:15...jako dříve?!" Izraelští předáci tedy přišliúpěli k faraonovi: "Proč takto nakládáš se svými...
Exodus 14:10... táhli na Egypťané! Izraelité samým strachem úpěli k Hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo...
Exodus 14:15..." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál. Zvedni svou hůl,...
Soudců 2:18...jejich nepřátel. Byl totiž pohnut lítostí, když úpěli pod svými utlačovateli a trýzniteli. Po smrti soudce...
Job 35:9...ty, tvou spravedlnost pocítí jen smrtelník! Lidé úpějí pod hrozným útlakem, pod vládou mocných křičí o pomoc...
Žalmy 55:18...bude záchrana. Večer i ráno, také v poledne úpím a sténám - vyslyš ! Bůh vykoupí z tohoto boje,...
Ezechiel 9:8...pobíjeli, zůstal jsem sám. Padl jsem na tvářúpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To chceš vyhubit celý...
Ezechiel 11:13... zemřel. Padl jsem proto na tvář a hlasitě jsem úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To chceš skoncovat s...

Slova obsahující úpějí: úpějí (1) zaúpějí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |