Úniku

Hledám varianty 'úniku' [ úniku (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Kazatel 8:8... dnem svojí smrti nikdo nevládne. Nikdo nemá úniku z bitvy, zlosyn se nezachrání ani zločinem. To...
Jeremiáš 25:35...nebudou mít kam utéct, pro vůdce stáda nebude úniku. Slyš! To naříkají pastýři, vůdcové stáda kvílejí -...
Jeremiáš 50:29...napínají luk! Rozbijte tábor kolem něj, nemá úniku! Odplaťte mu jeho skutky, proveďte mu vše, co sám...
1. Tesalonickým 5:3... jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |